Plony w Liskowie, Radio Centrum, 29 sierpnia 2016 r.


Jest czas siewu i jest czas zbierania plonów. W niedzielę w Liskowie, po raz pierwszy w historii powiatu kaliskiego odbyły się 18. Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie.

Gospodarzami uroczystości byli: Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego, biskup kaliski ks. Edward Janiak, wraz ze starostą kaliskim Krzysztofem Nosalem i Marią Krawiec, wójtem Gminy Lisków.
"Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud”- powiedział w przemówieniu otwierającym to wydarzenie Marek Woźniak – marszałek Województwa Wielkopolskiego. Mówiąc o wyborze Liskowa jako miejsca tej szczególnej rolniczej ceremonii, wskazał na zasługi ks. Wacława Blizińskiego dla rozwoju tej wsi. Podkreślił również, że ulokowanie tak ważnej uroczystości w niewielkim Liskowie jest wyjściem naprzeciw ludziom, którzy są najbliżej ziemi i pracy z nią związanej:

"Po pierwsze jesteśmy bliżej rolników. Oni chyba lepiej czują się w mniejszych miejscowościach, niż w dużych ośrodkach miejskich, powiatowych, kiedy mają spędzić miło czas podczas dożynek. A po drugie, to jest docenienie tych lokalnych społeczności, liderów, działaczy społecznych, samorządowych rolniczych w ich codziennej pracy, żeby to ważne święto co roku odbywane w Wielkopolsce, odbywało się właśnie u nich, na miejscu. Myślę, że Lisków jest takim niezwykłym miejscem, gdzie jeszcze czuje się atmosferę pewnej nadzwyczajnej społecznej aktywności.” (...)

pdf    drukuj    drukuj