Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2015 roku


Uchwała Nr 447/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2015, z dnia 23 kwietnia 2015 roku - pobierz

Załącznik nr 1do Uchwały Nr 447/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku - Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert, zleconych w formie wspierania na w roku 2015 - pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 447/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku-- Wykaz zadań niezatwierdzonych do realizacji - pobierz

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 447 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku - Wykaz ofert odrzuconych z przyczyn formalnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj