Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019


- Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY"

 

Uchwała Nr 1387/2019 z dnia 24 października 2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - pobierz
Załącznik nr 1 - wykaz ofert spełniających wymagania formalne, rozpatrzonych pozytywnie, którym nie udziela się dofinansowania. - pobierz
 
pdf    drukuj    drukuj