Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019


- Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY"

 
Uchwała Nr 1199/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - pobierz
Załącznik nr 1 - wykaz ofert, którym udziela się dofinansowania - pobierz
Załącznik nr 2 - wykaz ofert, którym nie udzielono dofinansowania - pobierz
Załącznik nr 3 - oferty, które nie spełniły wymagań formalnych - pobierz
pdf    drukuj    drukuj