Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2016


Uchwała NR 1837/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2016, z dnia 07 kwietnia 2016 roku - pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały NR 1837/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku - Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert, zleconych w formie wspierania na w roku 2016 - pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1837/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku - Wykaz zadań niezatwierdzonych do realizacji - pobierz

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1837/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 kwietnia 2016 roku - Wykaz ofert odrzuconych z przyczyn formalnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj