Sprostowanie do artykułu pt. „Turysta zapłaci sam za powrót”, zamieszczonego w Dzienniku „Rzeczpospolita” dnia 10 lipca 2014 r.


Pan Bogusław Chrabota, Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej”

Szanowny Panie Redaktorze,

na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy Prawo prasowe zwracam się o opublikowanie załączonego poniżej sprostowania nieścisłej informacji, zawartej w artykule Pani Redaktor Katarzyny Wójcik pt. „Turysta zapłaci sam za powrót”, zamieszczonym w Dzienniku „Rzeczpospolita” dnia
10 lipca 2014r.
Artykuł sugeruje, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego ściągnie do kraju klientów każdego upadłego i zarejestrowanego w Wielkopolsce biura podróży, nawet takiego, którego zabezpieczenie finansowe nie będzie wystarczające na ten cel. Tymczasem z wszystkich wypowiedzi Marszałka Województwa Wielkopolskiego udzielanych na kanwie wydarzeń sezonu letniego z 2012 r. wynika jedynie, iż Marszałek nie podziela stanowiska wyrażonego przez sądy poznańskie w sprawie dotyczącej powództwa Województwa Wielkopolskiego o zapłatę skierowanego przeciwko Skarbowi Państwa. Powyższe nie jest jednak równoznaczne z podejmowaniem w przyszłości przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego działań wbrew prawomocnym wyrokom sądowym.

Sprostowanie

W artykule Redaktor Katarzyny Wójcik pt. „Turysta zapłaci sam za powrót”, opublikowanym w Dzienniku „Rzeczpospolita” dnia 10 lipca 2014r. zabrakło informacji o tym, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie podziela poglądu sądów poznańskich zapadłych w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę wydatkowanej przez Województwo Wielkopolskie kwoty na sprowadzenie do kraju klientów niewypłacalnego biura podróży ponad wysokość zabezpieczenia finansowego biura oraz o tym, że powyższe nie jest jednak równoznaczne z podejmowaniem w przyszłości przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego działań wbrew prawomocnym wyrokom sądowym.

Z poważaniem,

Anna Parzyńska - Paschke, Rzecznik Prasowy

Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Poznań, 14 lipca 2014 roku

pdf    drukuj    drukuj