Życie Kalisza - artykuł "Dramat kaliskiej rodziny w Egipcie”


Szanowny Pan
Piotr Piorun
Redaktor Naczelny
„Życie Kalisza"

 

Szanowny Panie Redaktorze,

po lekturze artykułu w „Życiu Kalisza" z dnia 27 lutego tego roku pt. „Dramat kaliskiej rodziny w Egipcie" Pańskiego autorstwa, kieruję na Pana ręce garść informacji w odpowiedzi na cytowane w tekście wypowiedzi żony Pana Roberta Sobczaka, który zachorował podczas urlopu w Egipcie.

Odnoszę się do wypowiedzi Pani Kamili Sobczak, która stwierdza, iż „...od polskich urzędów, konsulatu w Kairze, ambasady czy urzędu marszałkowskiego nie mamy żadnej pomocy, pomimo składanych obietnic i deklaracji" oraz że „dla marszałka, wicemarszałków i innych urzędników pieniądze na nagrody znalazły się, dla nas, dla szarych obywateli, ich nie ma".

Współczując zarówno Panu Robertowi Sobczakowi, jak i Jego Rodzinie, muszę jednak zdecydowanie zwrócić Pańską i Państwa Czytelników uwagę na kompetencje, jakie posiada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizowania powrotów do kraju klientów biur podróży.

Marszałkowie województw, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych są beneficjentami zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych tylko i wyłącznie na wypadek niewypłacalności biura podróży, a nie przypadków losowych, a taki właśnie miał miejsce w sytuacji Pana Roberta Sobczaka.

Środki z tych zabezpieczeń przeznaczone są wyłącznie na:

  1. pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
  2. zapewnienie klientom zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana lub zostanie zrealizowana jedynie częściowo.

W myśl wymienionej ustawy to organizator imprez turystycznych ma obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Należy podkreślić, iż ustawodawca nie wskazuje, na jakie sumy należy klientów ubezpieczyć.

Sytuacja, w jakiej znalazł się Pan Robert Sobczak pokazuje, jak ważne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wyjazdów do dalekich krajów, wiążących się chociażby ze zmianą klimatu czy uprawianiem sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka. Tego typu ubezpieczenie jest szczególnie potrzebne w przypadku podróży poza kraje członkowskie Unii Europejskiej. Ubezpieczenie zdrowotne w Unii Europejskiej daje turyście gwarancję, że w razie choroby zostanie sprowadzony do Polski w ramach środków z NFZ.

Dodam także, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie składał żadnych deklaracji w sprawie organizacji powrotu do kraju Pana Roberta Sobczaka. Wydanie przez UMWW pieniędzy publicznych wbrew prawu grozi sankcjami karnymi.

Proszę o zamieszczenie mojego listu w formule „listu do Redakcji" w odpowiedzi na artykuł pt. „Dramat kaliskiej rodziny w Egipcie", opublikowany 27 lutego tego roku w „Życiu Kalisza". Pozostaję w nadziei, że informacje w nim zawarte pomogą uniknąć turystom podobnych problemów w przyszłości.

 

Z poważaniem,
Anna Parzyńska - Paschke

pdf    drukuj    drukuj